wilenszczyzna.lt

Wileńszczyzna - kraina lasów, w której żywioł polski mieszał się z białoruskim i litewskim - była matecznikiem Litwy, a potem gwiazdą polskości świecącą jasnym blaskiem na kresach Rzeczypospolitej. Po drugiej wojnie światowej odeszła w cień. Zachowała się tylko w ludzkiej pamięci, we wspominiach przekazywanych dzieciom i wnukom. Dziś jest częścią wolnej Republiki Litewskiej, dominuje tam język litewski, a o polskości świadczą tylko zabytki, zatarte napisy na wileńskich ulicach i niewielka polska mniejszość, która zachowała miękki zaśpiew, zapomniany już na ziemiach centralnej Polski.

Czesław Sawicz